Niepełnosprawny kierowca – warunki i rozwiązania techniczne

Strona głównaUsługi

Niepełnosprawny kierowca – warunki i rozwiązania techniczne

Zastawa stołowa – jaką kupić?
O co zadbać, planując przeprowadzki biur?
Zakłady pogrzebowe jako forma wsparcia

Samodzielne przemieszczanie się to jedna z najważniejszych potrzeb warunkujących niezależność. Bycie niezależnym to także ważny aspekt codziennej egzystencji dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu daje osobie niepełnosprawnej możliwość realizacji własnych celów a ponadto ułatwia codzienne funkcjonowanie i pokonywanie barier architektonicznych i utrudnień w środkach komunikacji publicznej. Jednak nie każdy niepełnosprawny może zostać kierowcą. O tym czy osoba niepełnosprawna może być kierowcą każdorazowo decyduje lekarz orzecznik.

Jakie warunki musi spełnić niepełnosprawny kierowca?

Po pierwsze musi on osiągnąć odpowiedni wiek, który obecnie w Polsce wynosi 18 lat. Drugim koniecznym warunkiem jest uzyskanie oświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Warunkiem trzecim jest ukończenie odpowiedniego szkolenia a także zdanie egzaminu państwowego w jednym z terenowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – WORD.

Prawo Jazdy przed niepełnosprawnością

W przypadku, kiedy prawo jazdy zostało zdobyte przed wystąpieniem niepełnosprawności, kierowca ma obowiązek zawiadomienia starosty o utracie pełnej sprawności ruchowej. Zobowiązuje o tym art. 98 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym: „niezwłoczne zawiadomienie starosty nie tylko w sytuacji utraty bądź zniszczenia dokumentu, ale i nastąpienia zmiany stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy”. Wiąże się to z zawieszeniem uprawnień do czasu przeprowadzenia badań i wydania adekwatnego orzeczenia lekarskiego.

Veigel czyli wyposażenie auta dla niepełnosprawnego kierowcy

Przepisy polskiego prawa nie precyzują dokładnie jak powinno być wykonane przystosowanie samochodu dla niepełnosprawnego kierowcy. Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi być tak zbudowany , wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie narażało kogokolwiek na szkodę, nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji, nie powodowało niszczenia drogi, zapewniał dostateczne pole widzenia kierowcy a także łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi. Wielu jednak producentów urządzeń adaptacyjnych jak np. Veigel produkują urządzenia spełniające europejskie wymogi w kwestii bezpieczeństwa na drodze.

Dobór urządzenia do stopnia i rodzaju niepełnosprawności

Urządzenia te są jednak przede wszystkim dostosowywane do rodzaju niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej. Najczęściej stosowanym urządzeniem jest tzw. ręczny gaz i hamulec. Zasada jego działania polega na przeniesieniu funkcji pedałów na poziom rąk. Oczywiście to rozwiązanie dedykowane jest do samochodów wyposażonych fabrycznie w automatyczną skrzynię biegów. Innymi urządzeniami adaptacyjnymi są gałki na kierownicę, gałki wielofunkcyjne umożliwiające sterowanie przełącznikami funkcyjnymi w aucie za pomocą jednej ręki, która dodatkowo odpowiada za obsługę koła kierownicy.

Dobór odpowiedniego urządzenia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest kluczowy, aby prowadzenie pojazdu przez kierowcę z niepełnosprawnością ruchową było bezpieczne. Jeżeli w rubryce 12 prawa jazdy zostały przez wydawcę uprawnień zmieszczone kody określające ograniczenia w prowadzeniu pojazdu to dostosowując samochód musimy ich bezwzględnie przestrzegać.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0